Om oss

När du anlitar oss, får du en och samma fastighetsmäklare som hjälper dig genom hela affären. En riktigt lyckad bostadsaffär, med nöjda köpare och säljare, skapar vi genom noggranna förberedelser och aktivt försäljningsarbete.

ERFARENHET & KUNSKAP

Vår långa erfarenhet tillsammans med vår breda kunskap inom mäklaryrket skapar både förtroende och trygghet, för såväl köpare som säljare. En välinformerad och trygg köpare leder oftast till en nöjd köpare. En nöjd köpare resulterar också i en nöjd säljare.

FRAMGÅNGSRIK ARBETSMETOD

Vår väl beprövade arbetsmetod, som visat sig vara mycket framgångsrik, lämnas inget åt slumpen – utan samtliga arbetsmoment följer en genomtänkt försäljningsplan.

HÖG KVALITET

Våra mäklares professionella beteende gentemot köpare och säljare är ofta avgörande för försäljningens slutresultat. Detta tillsammans med ett smakfullt och tilltalande försäljningsmaterial och övrig marknadsföring, ger förutsättningar för det prismässigt bästa- och inte minst ett juridiskt korrekt avslut på försäljningen.

FÖRMÅNLIGT ARVODE

Genom vår väl intrimmade och effektiva organisation har vi möjlighet att erbjuda attraktiva och förmånliga mäklararvoden, utan att ge avkall på kvalitén.

NÖJDA KUNDER

En bekräftelse på vår framgångsrika arbetsmetod är vår höga kundnöjdhet, se länk hittamaklare.se. Återkommande tidigare kunder är väldigt vanligt förekommande hos oss. Du är självfallet också välkommen att bli en nöjd kund!

FRI KONSULTATION

I samband med byte av bostad uppstår många frågor som vi gärna hjälper dig med. Vi utför även värdering av din bostad med kort varsel, normalt inom 24 timmar.

DET ÄR VI SOM HJÄLPER DIG

Hans Björklund
070-758 01 70

Mats Hellqvist
070-568 76 00

Carina Björklund Bardun
070-415 62 88

Agneta Hellqvist
070-555 15 99